Thái Nguyên: Trên 86% học sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10

Hằng Nga 17:30, 17/05/2023

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh đã đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 trên hệ thống đến thời điểm này là 16.400/19.018 học sinh lớp 9, bằng 86,2%.

Năm học 2023-2024, số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên giảm 284 thí sinh so với kỳ thi năm 2022-2023. Trong ảnh giờ học của lớp chuyên Hóa 11.
Năm nay, số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên giảm 284 em so với kỳ tuyển sinh năm 2022. Trong ảnh: Giờ học của lớp chuyên Hóa 11.

Năm nay, việc cho phép thí sinh đăng ký 2 nguyện vọng đối với một số trường THPT đại trà đã làm dịch chuyển số lượng thí sinh đăng ký dự thi, nhất là ở khu vực TP. Thái Nguyên, theo hướng điều hòa hơn, giảm áp lực tuyển sinh vào trường trung tâm.

Cụ thể, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào một số trường THPT trên địa bàn TP. Thái Nguyên như sau:

Trường THPT

Năm học 2022-2023

(thí sinh)

Năm học 2023-2024

(thí sinh)

Số lượng tăng/giảm

(thí sinh)

Chuyên Thái Nguyên

1.464

1.180

Giảm 284

Lương Ngọc Quyến

1401

1.253

Giảm 148

Dương Tự Minh

182

259

Tăng 77

Thái Nguyên

172

379

Tăng 207

Đối với 2 trường THPT mới thành lập: Trường THPT Đội Cấn có số thí sinh đã đăng ký dự thi là 250/360 chỉ tiêu tuyển sinh (bằng số chỉ tiêu được giao nguyện vọng 1); số còn lại (110 em) sẽ được tuyển từ các thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 vào trường. Với Trường THPT Tức Tranh, số thí sinh đã đăng ký dự thi là 381/360 chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo kế hoạch, sau ngày 20-5, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công khai thống kê số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi vào các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ ngày 26 - 28/5, thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký dự thi. Khi đó, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào các trường sẽ tiếp tục được điều chỉnh phù hợp hơn.