Đồng Hỷ: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,26%

Minh Phương 17:13, 10/01/2023

Ngày 10-1, huyện Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp - thuỷ sản; Chương trình xây dựng nông thôn mới và cấp Giấy chứng nhận chứng chỉ rừng FSC năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2022.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2022.

Theo đánh giá, năm 2022, các kết quả sản xuất nông nghiệp của huyện Đồng Hỷ đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 1.464 tỷ đồng, tăng 4,26% so với năm 2021; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt đạt trên 120 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 46.000 tấn.

Trong năm, toàn huyện trồng mới, trồng lại trên 60ha chè, nâng tổng diện tích chè lên 3.891ha, sản lượng đạt trên 40.800 tấn, trong đó, diện tích chè sản xuất theo quy trình VietGAP là hơn 568ha; trồng mới 1.128ha rừng, cấp chứng chỉ rừng FSC đạt 1.131,9ha…

Về xây dựng nông thôn mới, đến nay, Đồng Hỷ có 12/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp của huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Vùng sản xuất tập trung quy mô lớn chưa nhiều; diện tích sản xuất VietGAP, hữu cơ chiếm tỷ trọng thấp; vẫn còn tình trạng lạm dụng phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật…

Năm 2023, huyện Đồng Hỷ đặt ra mục tiêu: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,93%; giá trị thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt đạt 124 triệu đồng; trồng mới 600ha rừng; xây dựng xã Hoá Trung đạt NTM kiểu mẫu, xã Nam Hoà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Nhân dịp này, UBND huyện Đồng Hỷ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới năm 2022.