Phú Bình: Phấn đấu sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 700 tấn

Vi Vân 15:23, 09/01/2023

Là một trong những vùng chăn nuôi lớn của tỉnh, năm 2023, huyện Phú Bình đặt mục tiêu phấn đấu sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 42.500 tấn (tăng trên 700 tấn so với năm 2022).

Ông Đỗ Văn Tư, ở xóm Đá Bạc, xã Bàn Đạt (Phú Bình) chăm sóc đàn gà của gia đình.
Ông Đỗ Văn Tư, ở xóm Đá Bạc, xã Bàn Đạt (Phú Bình) chăm sóc đàn gà của gia đình.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai các văn bản của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; khuyến khích người dân đầu tư tái đàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tiêm phòng; phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học kết hợp bảo vệ môi trường; phát triển chăn nuôi liên kết theo chuỗi…

Huyện Phú Bình hiện có 26.700 con trâu, bò; 142.000 con lợn và khoảng 3,2 triệu con gia cầm. Với 109 trang trại và trang trại tổng hợp, địa phương cũng phấn đấu trong năm nay sẽ có 65% số trang trại chăn nuôi tập trung sản xuất liên kết theo chuỗi (tăng 20% so với năm 2022).


Từ khóa:

chăn nuôi

thịt hơi