Đại Từ: Năng suất lúa xuân tăng hơn 1 tạ/ha

Thu Huyền 15:54, 07/06/2023

Vụ xuân năm nay, nông dân huyện Đại Từ gieo cấy được trên 5.500ha lúa. Đến thời điểm này, bà con đã thu hoạch được khoảng 90% diện tích.

Nông dân xã An Khánh (Đại Từ) sử dụng máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa xuân.
Nông dân xã An Khánh (Đại Từ) sử dụng máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa xuân.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn huyện Đại Từ, năm nay lúa xuân phát triển tương đối đồng đều, cho năng suất cao (dự ước năng suất bình quân đạt trên 59 tạ/ha, tăng hơn 1 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2022; sản lượng đạt gần 33.000 tấn). Một số xã có năng suất lúa đạt cao là Phú Xuyên, Cù Vân, Yên Lãng, An Khánh… 

Để có vụ xuân thắng lợi, trước đó, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân; khuyến khích bà con tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống lúa mới vào sản xuất, đồng thời tập trung phòng trừ sâu bệnh hại lúa…

Các giống lúa được đưa vào gieo cấy chủ yếu là lúa lai (như Syn98, HKT99, TH3-7) và lúa thuần chất lượng cao (như Khang dân 18, Thiên ưu 8, Sumo…).

Trên những diện tích lúa xuân đã thu hoạch xong, hiện nay, bà con nông dân đang khẩn trương làm đất, chuẩn bị sản xuất vụ mùa.


Từ khóa:

Đại Từ

thu hoạch

lúa xuân