Rộn ràng ngày mùa

Lương Hạnh 09:40, 30/05/2023

Những ngày này, ở nhiều địa phương trong tỉnh, bà con nông dân đang hối hả thu hoạch lúa xuân theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng”. Vụ xuân năm nay, mặc dù gặp nhiều bất lợi do tình hình thời tiết, sâu bệnh nhưng nhờ có sự chỉ đạo sản xuất đồng bộ của ngành Nông nghiệp, chính quyền các địa phương cùng sự siêng năng, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của bà con nên toàn tỉnh vẫn hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất đề ra...