Hỗ trợ việc làm bền vững cho người lao động

Phạm Ngọc Chuẩn 10:25, 16/05/2023

Thời gian qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được huyện Đồng Hỷ triển khai đồng bộ, đúng quy trình, trong đó có nội dung hỗ trợ việc làm bền vững cho người lao động. Nhờ đó số hộ nghèo trên địa bàn giảm nhanh. Qua rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, toàn huyện hiện còn gần 2.400 hộ nghèo (chiếm 9,8%) và gần 1.600 hộ cận nghèo (chiếm 6,5%)...