Địa chỉ đỏ trên đỉnh đèo cách mạng

Phạm Ngọc Chuẩn 14:37, 29/05/2023

Vắt qua đỉnh núi Hồng là đèo De - trục đường nối liền xã Phú Đình (Định Hóa, Thái Nguyên) với xã Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang). Từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân trong vùng đã gọi đèo De là đỉnh đèo cách mạng. Đặc biệt, trên đỉnh đèo De ngày nay có Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau...