Kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 3

Phong Sương (Báo Quân khu 1) 18:02, 31/01/2023

Ngày 31/1, Đoàn công tác của Quân khu 1 do Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 tại Sư đoàn 3.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái cùng Đoàn công tác kiểm tra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng cho huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3.
Trung tướng Nguyễn Hồng Thái cùng Đoàn công tác kiểm tra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng cho huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3.

Để chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 3 đã kiện toàn biên chế khung huấn luyện chiến sĩ mới và tổ chức 4 lớp tập huấn cho hơn 600 cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên.

Hệ thống sổ sách, kế hoạch, giáo án huấn luyện được đầu tư, làm mới theo đúng hướng dẫn, quy định, bảo đảm trong 3 tuần đầu bước vào huấn luyện. Đội ngũ cán bộ các cấp làm tốt công tác thông qua giáo án, bài giảng tại thao trường, bãi tập sát thực tế; bảo đảm cho đơn vị huấn luyện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện thực hành, lấy chất lượng đánh giá kết quả huấn luyện… 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu chỉ huy đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng; Mệnh lệnh, Hướng dẫn huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh Quân khu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở các cấp; tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch huấn luyện tuần, tháng, sổ sách, giáo án, tiến trình biểu, tổ chức thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp; tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tu sửa, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập bảo đảm đủ cho huấn luyện các nội dung theo từng đối tượng; ổn định tổ chức biên chế, trang bị và các mặt bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ.

Đặc biệt, đơn vị cần chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tiếp nhận chiến sĩ mới và tổ chức Lễ ra quân huấn luyện bảo đảm trang trọng, đúng nghi lễ, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu, tuần đầu ra quân huấn luyện…