Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Quân khu 1

Theo qdnd.vn 10:35, 08/06/2023

Ngày 7-6, Đoàn công tác do Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2023 tại Quân khu 1.

 

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Phó trưởng đoàn kiểm tra; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham dự chương trình làm việc có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1; Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1.

6 tháng đầu năm 2023, LLVT Quân khu quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo, bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động CTĐ, CTCT; giữ vững thế trận lòng dân, trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong Quân đội, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có trách nhiệm chính trị tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quân khu hoàn thành kế hoạch, chương trình CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2023. 

Các cấp ủy, chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hệ thống quy chế của cấp ủy các cấp đầy đủ theo đúng quy định. Các đảng bộ triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” theo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy và hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu. Thực thiện tốt công tác quản lý, rèn luyện đảng viên; 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023; công tác phát triển đảng bảo đảm theo kế hoạch, đúng thủ tục, nguyên tắc.

Nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT của Quân khu được duy trì nghiêm túc, đúng quy định; hệ thống sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT ở các cơ quan, đơn vị được kiện toàn, bảo đảm chính quy, thống nhất. Cùng với đó, bảo đảm đầy đủ vật tư, trang bị CTĐ, CTCT, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ theo đúng Thông tư 138 của Bộ Quốc phòng; đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, cảnh quan đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp.

Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ sát thực tiễn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trọng tâm là: Sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ... Quân khu xây dựng, bổ sung kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ...

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại chương trình làm việc.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại chương trình làm việc.

Cùng với biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm của Quân khu 1, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Quân khu chú trọng nâng cao chất lượng, làm tốt việc xây dựng cấp ủy các cấp, thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Cùng với bổ sung quy hoạch, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm cán bộ bảo đảm chặt chẽ, công tâm, khách quan, minh bạch, Quân khu cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức về nhiệm vụ, kinh nghiệm, kỹ năng trong quản lý đơn vị, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, sĩ quan mới ra trường. Bên cạnh đó, tăng cường công tác nắm, định hướng tư tưởng, kịp thời động viên cán bộ, nhất là cán bộ trẻ khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, cuộc sống gia đình; quan tâm số cán bộ chưa có gia đình; làm tốt hơn nữa công tác nắm, dự báo tình hình, nhất là địa bàn dân tộc tôn giáo, biên giới; nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, tuyển sinh hằng năm.

Trên cơ sở thực tiễn của đơn vị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý Quân khu tổng hợp, đề xuất về vật tư CTĐ, CTCT, trang bị phục vụ công tác giáo dục chính trị, xây dựng thiết chế văn hóa tinh thần cho bộ đội bảo đảm phù hợp, hiệu quả, thiết thực. Đề cập đến việc xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho rằng hoạt động của các tổ chức quần chúng trong Quân khu cần bám sát cơ sở, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị...