Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Khánh Thiện 18:17, 22/02/2023

Chiều 22-2, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tham dự có đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, năm 2022, Thái Nguyên đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Cụ thể: Toàn tỉnh có 10 xã về đích NTM, 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (vượt 1 xã so với kế hoạch); 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện Phú Bình đạt các tiêu chí huyện NTM; toàn tỉnh có 44 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3-4 sao.

Đối với Đề án Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023, đến nay, huyện đã cơ bản đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM.

Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có 10 xã về đích NTM; 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện Định Hóa đăng ký đạt chuẩn NTM và huyện Đại Từ phấn đấu đạt huyện NTM.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022, Thái Nguyên đã tiến hành phân bổ nguồn vốn hơn 287,4 tỷ đồng (bao gồm vốn Trung ương và ngân sách địa phương).

Từ nguồn vốn trên, tỉnh đã triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ phát triển sản xuất… Tính đến ngày 31-1, các địa phương đã thực hiện giải ngân Chương trình đạt 60,2%.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cần chủ động tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung thuộc lĩnh vực ngành quản lý. UBND các huyện, thành phố tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; phân bổ, sử dụng nguồn vốn đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo quy định. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ và tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện…