Đồng Hỷ: Trên 200 tỷ đồng đầu tư Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2

Minh Phương 21:50, 18/03/2023

Ngày 18-3, huyện Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị triển khai việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2, xã Hóa Thượng.

Đại diện phòng chuyên môn của huyện Đồng Hỷ triển khai các văn bản, thông tin liên quan đến Dự án.
Đại diện phòng chuyên môn của huyện Đồng Hỷ triển khai các văn bản, thông tin liên quan đến Dự án.

Dự án Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2 được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Thái Nguyên là nhà đầu tư, theo Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 24/12/2022, với quy mô gần 7ha. Tổng vốn đầu tư của Dự án là trên 200 tỷ đồng; tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2022-2024; thời hạn hoạt động là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất.

Dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, nhà thô và các hạng mục công trình công cộng theo đúng đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Đồng Hỷ phê duyệt. Tổng số lô đất thuộc Dự án là 266 lô.

Sau khi Dự án hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết vấn đề lao động, việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; hoàn thiện mục tiêu xây dựng xã Hóa Thượng trở thành đô thị loại IV.

Sau khi nghe quán triệt, triển khai các văn bản về chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch; các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, hầu hết các hộ dân liên quan đến Dự án đều đồng tình ủng hộ. Đồng thời, bà con cũng nêu một số ý kiến, kiến nghị về Dự án cũng như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện Đồng Hỷ đã giải đáp và trả lời kiến nghị của các hộ dân.