Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông:
Đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết

Thu Hà 19:32, 17/03/2023

Chiều 17-3, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Sở hiện có 4 chi bộ trực thuộc với tổng số 46 đảng viên. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở TT&TT có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quy hoạch, kiện toàn tổ chức đảng và các chức danh; kiểm tra, giám sát; dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Sở TT&TT đã tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu về: Ứng phó, giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Bên cạnh đó, Sở cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; bảo đảm công tác an ninh mạng, an ninh bưu chính; đảm bảo thông suốt, kịp thời, hiệu quả hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước…

Để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nghị thảo luận và đề ra phương hướng, các giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu và chương trình, kế hoạch đã đề ra; làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát…