Cho ý kiến vào Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Chung An 12:08, 17/03/2023

Ngày 17-3, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị để cho ý kiến vào một số điều của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cho ý kiến vào một số nội dung như: Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; dự thảo quy chế quản lý tài chính; mức thu, chi tiền trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30-12-2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; việc xác định hệ số K trong chi trả dịch vụ môi trường rừng; thông qua kế hoạch thu, chi năm 2023 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2023.

Sau khi trao đổi, thảo luận, đại diện các sở, ngành cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, đồng thời cho ý kiến đóng góp vào từng nội dung, như: Cơ sở pháp lý xác định hệ số K trong chi trả dịch vụ môi trường rừng, những khó khăn trong xác định hệ số K, đề xuất áp dụng theo một hệ số K; thống nhất số liệu thu, chi của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tiếp thu, làm rõ và bổ sung những nội dung mà đại diện các sở, ngành kiến nghị, đặc biệt chú ý đến cơ sở, căn cứ, sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung...