Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Nhị Hà - Lăng Khoa 17:27, 16/03/2023

Tại Hội nghị lần thứ 45 nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 16-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào 34 nội dung, trong đó có nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Trong số nội dung kinh tế - xã hội được các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cho ý kiến, đáng chú ý là: Đề án đề nghị công nhận TP. Sông Công là đô thị loại II; tờ trình, dự thảo nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022; quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh quản lý; kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; báo cáo tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Dương Xuân Hùng phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Dương Xuân Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng cho ý kiến vào một số chủ trương: Đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Cầu tại phường Quang Vinh (TP. Thái Nguyên); cấp phép khai thác đất san lấp để phục vụ các công trình trọng điểm của tỉnh; việc đóng cửa mỏ sắt Tầng sâu núi Quặng - Mỏ sắt Trại Cau để bảo vệ tài nguyên khoáng sản…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây đều là những nội dung rất quan trọng, nên cần phải nghiên cứu kỹ, cho ý kiến cụ thể, đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến vào các kế hoạch quan trọng như: Giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2023; tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”... cùng nhiều báo cáo quan trọng khác và công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương và giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến, chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung các văn bản, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền và tiến hành các bước tiếp theo theo quy trình, quy định. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị điều kiện tổ chức tốt Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026…