Đồng Hỷ: Phát động phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Minh Phương 21:47, 16/03/2023

Chiều 16-3, UBND huyện Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.
Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

UBND huyện Đồng Hỷ hiện có 13 phòng quản lý nhà nước, 6 đơn vị sự nghiệp và 7 hội đặc thù với tổng số 177 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Năm 2022, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan UBND huyện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, giải quyết công việc. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm; cán bộ, đảng viên ổn định tư tưởng, nhận thức về nhiệm vụ chính trị ngày càng được nâng lên…

Năm 2023, các phòng, ban và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, bám sát cơ sở, giải quyết công việc nhanh nhạy, sáng tạo, kịp thời…

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022; phát động phong trào thi đua năm 2023; ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan với các công đoàn cơ sở...