Tích cực triển khai mô hình thư viện thân thiện

Hằng Nga 16:47, 09/03/2023

Thái Nguyên hiện có 210 trường tiểu học với trên 124 nghìn học sinh. Những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường tích cực triển khai mô hình "Thư viện thân thiện" phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương.

Thư viện thân thiện của Trường Tiểu học Đội Cấn 1 TP.Thái Nguyên gần gũi với thiên nhiên, là nơi học sinh rất thích đến đọc sách khi được ra chơi.
Thư viện thân thiện của Trường Tiểu học Đội Cấn 1 (TP. Thái Nguyên) là nơi các em học sinh rất thích đến đọc sách trong giờ ra chơi.

Trên cơ sở 112 trường được tổ chức Room to Read tài trợ theo Dự án “Thiết lập thư viện trường tiểu học tại Thái Nguyên”, các trường đã tổ chức tốt nhiều hoạt động thư viện, như: Ngày hội đọc, tiết đọc thư viện, thi kể chuyện theo sách...

Đối với các trường không thuộc phạm vi Dự án đã chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng các thư viện, góc đọc sách ngoài trời thân thiện, phù hợp với điều kiện cụ thể. Đồng thời, trang bị các đầu sách, tiếp nhận tài trợ sách, tổ chức nhiều hoạt động nhằm hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh...

Thông qua các hoạt động này nhằm phát huy tốt vai trò của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực học sinh.