Tìm về tháng Ba

TNĐT 18:36, 05/03/2023

 

Bỗng nhiên nhớ quá tháng Ba

Mẹ mang chăn ấm phơi ra nắng đào

Nửa đêm đổ trận mưa rào

Có con cá chép ngược vào trong sân.

 

Bỗng nhiên nhớ đến bần thần

Tơ hồng giăng giậu cúc tần vàng ươm

Nhà ai hương bưởi còn thơm

Đợi gì hoa nở trắng vườn như mây.

 

Bờ đê hoa gạo rụng đầy

Cồn cào tiếng cuốc rạc gầy cạn đêm

Ếch kêu ngõ nhỏ sâu thêm

Cha ngồi hút thuốc bên thềm nghe mưa.

 

Hoa cà giờ đã nở chưa

Áo em còn tím cả mùa đợi mong

Lúa non vừa trổ đòng đòng

Có người dứt áo theo chồng làng xa.

 

Tháng Ba lòng lại nhớ nhà

Có gì khắc khoải như là nhớ quê

Giữa muôn nhịp bước mải mê

Xin còn một nẻo tìm về tháng Ba.

Nguyễn Văn Song