Ảo tưởng cát

TNĐT 16:32, 26/02/2023

 

Rang bỏng dấu chân lạc đà

rang khô sa mạc cát già triệu năm

cát ru bãi biển âm thầm

dấu chân ấm mịn, tay cầm cát non.

 

Cát là mẹ, cát là con

là trong là đục, hạt tròn hạt vuông

là nhúm nhỏ, là đại dương

có khi say máu trên đường đua tranh.

 

Có khi lơ lửng trời xanh

ngỡ mình vàng bạc dát quanh mặt trời

tôi chia hạt cát nhỏ nhoi

mượn cánh chim gửi cho người đang bay.

Hải Đường