Người ơi đừng hát

TNĐT 10:31, 19/02/2023

 

Đêm nghe quan họ bên làng

Người ơi đừng hát ta sang chẳng đành

Cái gì như thể mong manh

Ngày xuân lỡ hẹn trầu xanh mấy mùa.

 

Giá mà hôm ấy trời mưa

Hội làng nghẽn lối để chưa gặp người

Miếng trầu cay ở trên cơi

Không ăn cầm lấy lời mời trớ trêu.

 

Mái đình từ thuở phong rêu

Người ơi đừng hát những điều ngày xưa

Rối bời đêm ấy trời mưa

Bâng khuâng câu hát như vừa đâu đây.

 

Mười hai bến nước vơi đầy

Người ơi đừng hát hao gầy tháng năm…

Nguyễn Quỳnh Anh