Miền tháng Hai

TNĐT 12:29, 12/02/2023

 

Tháng Hai màu nắng trải vàng

Như thêu trên những đường làng của quê

Hoa xoài nở trắng sum suê

Làn hương gởi gió thầm thì sớm trưa...

 

Đàn chim sẻ đứng gọi mùa

Trong vườn nhà mẹ cau vào vụ non

Thẳng hàng thẳng lối trổ buồng

Chim về làm tổ sinh con chốn này…

 

Như là đã nặng tình quê

Cho dù tung cánh bay đi phương nào

Ngõ quen cỏ bám đất nâu

Chiều nghiêng sợi khói bay vào câu thơ...

 

Tháng Hai chầm chậm chuyến đò

Vẫn còn trên bến như chờ đợi ai

Dòng sông con nước vơi đầy

Chở lời hò hẹn chưa phai bao giờ...

Hoài Minh