Mưa tháng Giêng

TNĐT 12:13, 12/02/2023

Mưa phùn giăng mắc tháng Giêng

Cánh đồng ghẹo gió nằm nghiêng tỏ tình

Mưa như thiếu nữ đồng trinh

Lúc mỏng mảnh lúc hiện hình lúc không.

 

Hạt thì nhí nhảnh nụ hồng

Hạt thì thơi thới tiếng lòng trong nhau

Tháng Giêng như mối tình đầu

Hương xuân rờ rỡ căng bầu ngực xinh.

 

Cỏ hoa dan díu tự tình

Nắng tơ ngấp nghế cựa mình trong mưa

Thì ra từ lúc Giao thừa

Mưa non nhấm nhỉ bỏ bùa tháng Giêng.

Duy Đắc