Tiếng chuông chùa trên đảo

TNĐT 09:45, 19/02/2023

 

Cũng cong như mái đình làng

Ngôi chùa tụ thủy dưới hàng phong ba

Chuông ngân kéo lệch chiều tà

Sóng hiền như ánh trăng ngà ru đêm.

 

Đất làng xưa đã thành tên

Mái chèo cắt gió treo trên hải trình

Những mộ gió những hùng binh

Da là Tổ quốc xương hình nước non.

 

Bão giông gió giật sóng cồn

Hình như biển đã mặn hơn mỗi ngày

Lặn vào sóng, dội vào mây

Tiếng chuông lấp lánh dâng đầy bình minh.

Duy Đắc