Mùa Xuân

TNĐT 18:18, 05/03/2023
Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

Em ơi

Ngày chim đã về tìm quả trên rừng

Mế theo cha gieo thành lời bùa ngải

Em như quả chua mọc ở trên cành

Anh thèm lòng muốn lấy.

 

Ngày mải tìm hương chín thơm

Dưới lùm cây có đàn chim theo bầy về ăn quả

Khoan lạc gặp mùa

Hót vang mùa đẻ trứng.

 

Chiếc tổ tròn vừa xây

Gom hết cả chiều lá rụng

Hơi ấm và những quả trứng tròn xanh biếc

Trên nền trời trong veo tiếng hót

Tìm đôi.

 

Anh nhìn cơn mưa mùa Xuân rơi xuống

Thôi khô khát cánh rừng này

Lời sli theo em lên rẫy

Chúng mình cùng tra hạt

Nghe mùa Xuân tí tách cựa chồi...

Doãn Long