Muốn về bên mẹ chiều nay

TNĐT 16:57, 26/02/2023

 

Muốn về bên mẹ chiều nay

Sà vào lòng mẹ... mà say giấc nồng

Mẹ ta vẫn áo nâu sồng

Vẫn chăm cấy hái... cánh đồng gần xa

Vẫn nuôi lợn vẫn chăn gà

Nhớ con thương cháu... đứa xa đứa gần

Mẹ ơi! vẫn bát canh cần

Gạo quê mẹ vẫn sàng, dần... mẹ ơi!

Muốn về bên mẹ, dong chơi

Làng trên ngõ dưới... một thời trẻ trâu

Về quê tìm lại cơi trầu

Mẹ ta vẫn đựng... nỗi sầu, niềm vui

Bao nhiêu ngọt bấy nhiêu bùi

Chiều bao thương nhớ... lui cui dáng người

Về bên mẹ tìm nụ cười

Chín mươi tuổi chẵn – vẫn tươi vườn trầu!

Nguyễn Anh Đào