Xanh biếc tầm xuân

TNĐT 18:28, 05/03/2023

 

Vẫn còn xanh biếc tầm xuân

Ngõ nhà ai lại tần ngần bước qua

Rưng rức hoa gạo tháng ba

Hội làng ngong ngóng người xa thuở nào.

 

Hương chanh hương bưởi bờ ao

Hoa cà hoa đậu tím vào nắng mai

Đã qua rét lộc rét đài

Rét nàng Bân để thêm dài nhớ mong.

 

Hồn làng vút mái đình cong

Mát lành vẫn giếng nước trong thuở nào

Khăn hồng chẳng gặp người trao

Ta về gói những khát khao một thời.

 

Tầm xuân xanh biếc ầu ơi

Dây gầu nối những rối bời tháng năm.

Nguyễn Quỳnh Anh