Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Thu Hà 13:23, 11/03/2023

Sáng 11-3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Các đại biểu tham dự tọa đàm tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương... 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Nhờ công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ được quan tâm, cùng sự nỗ lực vươn lên của chính đội ngũ cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ không ngừng gia tăng. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp ngày càng nhiều. Hiện nay, Việt Nam là quốc gia có số lượng nữ đại biểu Quốc hội chiếm tỷ lệ cao trong khu vực (nhiệm kỳ 2021-2026 có 151/499 đại biểu Quốc hội là nữ). Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV là nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ cương vị này.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác cán bộ nữ trong thời gian tới, các đại biểu đã xác định một số mục tiêu căn bản, gồm: Tiếp tục thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030; thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới bình đẳng trong tham gia, thụ hưởng thành quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội…