TP. Sông Công: 98,9% đảng viên cài đặt Sổ tay điện tử

Thu Hà 16:43, 10/03/2023

Tính đến hết tháng 2/2023, Đảng bộ TP. Sông Công đã triển khai cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đối với 5.683/5.954 đảng viên, bằng 98,9%. Đây là đảng bộ đứng đầu trong khối các huyện, thành ủy của tỉnh về hoạt động này.

Đoàn viên, thanh niên phường Mỏ Chè là lực lượng nòng cốt trong tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn công dân cài đặt, sử dụng phần mềm Sổ tay Đảng viên và dịch vụ công trực tuyến.
Thành viên tổ công nghệ số cộng đồng phường Mỏ Chè hướng dẫn công dân cài đặt, sử dụng ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.

Để đạt được kết quả trên, Đảng bộ thành phố đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, tổ chức nhiều buổi tập huấn, hướng dẫn đến từng đảng viên.

Theo đó, các tổ công nghệ số cộng đồng đã hướng dẫn đội ngũ bí thư chi bộ cài đặt trước, rồi tiếp tục hướng dẫn đảng viên cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Các cấp ủy đảng chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện, đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu.

Việc triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử thể hiện quyết tâm của TP. Sông Công trong thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng, phần mềm vào công tác chuyển đổi số của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ trên địa bàn...