Tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa

Chí Cường 18:21, 16/03/2023

Ngày 16/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là Phong trào) năm 2023 cho 261 cán bộ làm công tác trong lĩnh vực này các cấp và trưởng xóm, tổ dân phố.


Các học viên trao đổi về kỹ năng triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.
Các học viên trao đổi về kỹ năng triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

Trong thời gian 3 ngày (từ 16 đến 18/3), các học viên được quán triệt hệ thống các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Phong trào giai đoạn 2021-2026; định hướng phát triển và một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện Phong trào giai đoạn mới; thực hiện Phong trào gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước khác…

Đồng thời, các học viên được tập huấn kỹ năng quản lý, vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng đời sống văn hóa tại gia đình, cộng đồng; kỹ năng, phương pháp tổ chức thực nghiệm mô hình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...