Thái Nguyên: Cơ bản hoàn thành đại hội hội nông dân cấp cơ sở

Lưu Phượng 13:40, 05/04/2023

Tính đến thời điểm hiện tại, có 175/178 hội nông dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Còn lại 3 địa phương chưa hoàn thành do thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, cần điều chỉnh nhiệm kỳ cho phù hợp.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tiên Hội (Đại Từ) khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028, ra mắt Đại hội.

Theo đánh giá, đại hội hội nông dân các xã, phường, thị trấn được tổ chức đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, các văn bản hướng dẫn của Hội cấp trên và quy định của địa phương.

Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đảm bảo số lượng, cơ cấu, độ tuổi, tiêu chuẩn chính trị, trình độ, năng lực công tác, người dân tộc thiểu số và các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định; thực hiện giảm 5% số lượng ủy viên ban chấp hành hội nông dân so với nhiệm kỳ đương nhiệm…

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành đại hội hội nông dân cấp cơ sở, Hội Nông dân tỉnh sẽ lựa chọn Hội Nông dân huyện Võ Nhai tổ chức đại hội điểm cấp huyện và phấn đấu cấp huyện sẽ hoàn thành đại hội trong quý II/2023. Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9/2023.

Cùng với tổ chức đại hội, các cấp hội nông dân trong tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.


Từ khóa:

đại hội

hội nông dân