Thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình và cộng đồng

Thu Hà 12:29, 20/11/2023

Thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Trong đó chú trọng đẩy mạnh truyền thông, nâng cao kiến thức về bình đẳng giới; tăng cơ hội cho phụ nữ tiếp cận các nguồn lực xã hội; duy trì và nhân rộng một số mô hình tiêu biểu về bình đẳng giới tại các xóm, xã đặc biệt khó khăn…

Phụ nữ xã Yên Đổ (Phú Lương) tích cực tham gia thể thao, rèn luyện sức khỏe.
Phụ nữ xã Yên Đổ (Phú Lương) tích cực tham gia luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe.

Toàn tỉnh hiện có hơn 1,3 triệu người, trong đó nữ giới chiếm 51,1% và lực lượng lao động là nữ chiếm 50,6%. Để thúc đẩy bình đẳng giới, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nâng cao kiến thức, năng lực của hội viên, phụ nữ về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; trang bị những kỹ năng ứng xử trong gia đình gắn với bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, để tăng cơ hội cho phụ nữ tiếp cận các nguồn lực xã hội, hội LHPN các cấp đã đề xuất, phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị thực hiện chế độ, chính sách về công tác phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới. Trong đó chú trọng lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các cấp hội cũng tham gia giám sát, giải quyết và xử lý theo quy định các vụ việc về vi phạm chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình, trẻ em… Tại các xóm, xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, các cấp hội chú trọng xây dựng và nhân rộng một số mô hình hiệu quả về bình đẳng giới để hỗ trợ phụ nữ.

Cùng với đó, các cấp hội đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tạo điều kiện cho chị em phụ nữ nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Điển hình như, trong công tác cán bộ nữ, các cấp hội phối hợp tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ; kiểm tra, giám sát, kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghị quyết, chính sách liên quan đến phụ nữ. Qua đó tạo điều kiện và cơ hội để đội ngũ cán bộ nữ nâng cao năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí công tác.

Trong lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp hội tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai nhân rộng tạo sức lan toả trong giới nữ và cộng đồng, góp phần xây dựng cuộc sống no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Các hoạt động trên đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về giới và pháp luật về bình đẳng giới cho hội viên, phụ nữ thông qua các buổi họp, sinh hoạt câu lạc bộ; phối hợp tổ chức 253 cuộc tọa đàm, truyền thông, hội thảo, thu hút hàng chục nghìn hội viên quan tâm, tham gia với các chủ đề liên quan đến những nội dung: Phụ nữ với bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tội phạm, tệ nạn xã hội, mua bán người…

Trên toàn tỉnh, các cấp hội đã thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên 1.113 mô hình “Địa chỉ tin cậy”; 121 mô hình hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội; 368 mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Cùng với đó, các cấp hội cũng thành lập được 731 mô hình câu lạc bộ “Văn hóa thể thao” thu hút 33.809 hội viên tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ.

Trong lĩnh vực kinh tế, trong 5 năm, toàn tỉnh có trên 190 nghìn hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và cơ hội về việc làm; 528 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh; thành lập 184 tổ hợp tác; 22 hợp tác xã do phụ nữ quản lý...

Thông qua các hoạt động hội và phong trào phụ nữ, nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội đã có sự chuyển biến tích cực, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong các hoạt động của đời sống. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới, xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và bình đẳng trong đời sống, cũng như trong gia đình.