Cung cấp kiến thức cho người dân làng nghề về du lịch cộng đồng

Vũ Công 15:40, 10/06/2024

Ngày 10-6, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT) khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý, bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới. Tham gia lớp tập huấn có 40 học viên là đại diện một số ban quản lý và hộ dân ở các làng nghề truyền thống, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của 4 huyện: Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai.

Giảng viên và học viên trao đổi tại lớp tập huấn.
Giảng viên và học viên trao đổi tại lớp tập huấn.

Trong 4 ngày (từ ngày 10-14/6), các học viên sẽ được giảng viên của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) truyền đạt các chuyên đề: Phát triển làng nghề truyền thống gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề, làng nghề truyền thống; công tác xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch tại các làng nghề; một số kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để triển khai hiệu quả chương trình phát triển làng nghề.

Lớp tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến trong tư duy và nhận thức của người dân về phát triển du lịch cộng đồng; trang bị một số kiến thức cơ bản về hoạt động du lịch cộng đồng; thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường tại làng nghề…