Thêm động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Hằng Nga 10:32, 21/11/2023

Thực hiện các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2021-2025, những năm gần đây, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu đã được đầu tư xây dựng ở vùng đồng bào DTTS, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng ở cơ sở, giúp đồng bào có thêm động lực và điều kiện phát triển sản xuất...