Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Nhóm P.V 10:49, 24/12/2022

12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường cuối tháng 12-1972, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có của đế quốc Mỹ, làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trong chiến thắng vang dội này có đóng góp quan trọng của quân và dân Thái Nguyên.