Đồng Hỷ: Phấn đấu hoàn thành tốt 13 chỉ tiêu năm 2023

Quỳnh Trang 15:23, 22/12/2022

Ngày 22-12, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước năm 2022, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác và lao động, sản xuất.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao Cờ thi đua tặng các tập thể của huyện Đồng Hỷ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác và lao động sản xuất năm 2022.

Năm 2022, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng theo đúng định hướng; sản xuất công nghiệp được duy trì; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được thực hiện có hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Trong năm, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 125 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch.

Cũng trong năm 2022, các phong trào thi đua yêu nước của huyện diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Năm 2023, Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung: Lựa chọn những vấn đề mang tính trọng tâm, đột phá để chỉ đạo và tổ chức thực hiện; làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh...

Tại Hội nghị, lãnh đạo huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023; tổ chức trao Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của UBND các cấp và Ban Thường vụ Huyện ủy tặng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2022.