Nhiều vấn đề nhân dân quan tâm được đưa vào kế hoạch giám sát, phản biện

Hằng Nga 11:58, 22/12/2022

Sáng 22-12, đồng chí Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024, của Ủy ban MTTQ tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Văn Tiến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Nhiều vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm đã được đưa vào kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Công tác an sinh xã hội, các hoạt động vì người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được thực hiện hiệu quả. Đến nay, Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động nguồn lực để khởi công 216 nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.Tổng kinh phí vận động, ủng hộ, hỗ trợ trong “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022” đạt 40,9 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh: Sự phát triển ổn định của tỉnh, việc không có quá nhiều bức xúc của nhân dân, có phần công sức không nhỏ của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022 được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Hội nghị lần này đề ra; khắc phục những hạn chế trong theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư, ý kiến của nhân dân; quan tâm đến công tác phản biện xã hội; tích cực tập hợp tiếng nói của nhân dân, tham gia phản biện để xây dựng Đảng, chính quyền...

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 5 đồng chí; tặng Cờ thi đua của Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ủy ban MTTQ TP. Thái Nguyên và tặng Bằng khen cho 55 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.