Khắc phục khó khăn về thiếu giáo viên Tin học, tiếng Anh

Hằng Nga 07:46, 24/09/2022

Năm học 2022-2023, Tiếng Anh và Tin học sẽ trở thành môn học bắt buộc, áp dụng từ lớp 3. Tuy nhiên, hiện các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang thiếu giáo viên ở hai bộ môn này. Điều này gây nhiều khó khăn trong việc tổ chức dạy và học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Giờ học tiếng Anh của cô và trò lớp 3A, Trường Phổ thông dân tộc bán trú số 1 Văn Lăng (Đồng Hỷ).
Giờ học tiếng Anh của cô và trò lớp 3A, Trường Phổ thông dân tộc bán trú số 1 Văn Lăng (Đồng Hỷ).

Năm học này, Trường Tiểu học Khôi Kỳ (Đại Từ) có ba lớp 3, với 110 học sinh. Đội ngũ giáo viên (GV) dạy môn Tiếng Anh của Nhà trường đủ về số lượng, đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, đối với môn Tin học, Nhà trường chỉ có 1 GV hợp đồng nên phải điều tiết thêm người dạy ở cả trường tiểu học và THCS trên cùng một địa bàn. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều trường học trên địa bàn huyện Đại Từ.

Đối với TP. Sông Công, địa phương hiện có 13 trường tiểu học nhưng trước năm học mới 2022-2023, chỉ có 2 GV dạy môn Tin học. Còn môn Tiếng Anh, toàn thành phố còn thiếu 6 biên chế GV dạy môn học này.

Đến thời điểm này, tuy chưa có số liệu cụ thể toàn tỉnh thiếu bao nhiêu GV dạy 2 môn Tin học và Tiếng Anh, song theo phản ánh của các trường tiểu học, cơ sở vật chất, thiếu nguồn nhân lực là những khó khăn chung.

Để đảm bảo việc tổ chức dạy và học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời khắc phục những khó khăn trong việc thiếu GV 2 bộ môn Tin học và Tiếng Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu phòng Giáo dục các địa phương chỉ đạo các nhà trường phân công GV dạy liên trường, song phải đảm bảo khoảng cách địa lý.

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, môn Tiếng Anh lớp 3 học 4 tiết/tuần/lớp, môn Tin học là 1 tiết/tuần/lớp. Do đó, các trường tiểu học, THCS trên cùng một địa bàn phải phối hợp chặt chẽ để sắp xếp, bố trí phù hợp đảm bảo việc tổ chức dạy và học của cả GV và học sinh.

Theo đó, thực hiện chủ trương này, các trường học trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã chủ động trao đổi, bố trí GV dạy liên trường, đồng thời hợp đồng theo định mức khoán. Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 Văn Lăng đã thực hiện trao đổi số tiết còn thiếu của GV dạy Âm nhạc với GV dạy Tiếng Anh của trường THCS trên địa bàn là 8 tiết/tuần.

Thông qua việc trao đổi này, Nhà trường tổ chức dạy Tiếng Anh cho lớp 1 đến lớp 5. Giáo viên Tiếng Anh của trường THCS sang dạy 8 tiết/tuần tại điểm trường Khe Quân (4 tiết cho lớp 3 và 4 tiết/tuần cho lớp 4 và 5). Đối với môn Tin học, Nhà trường hợp đồng GV dạy từ lớp 3 đến lớp 5 cho 162 học sinh.

Đối với TP. Phổ Yên, năm học 2022-2023, nhu cầu cần là 77 GV dạy Tiếng Anh. Hiện tại cấp tiểu học đang có 40 GV dạy môn Tiếng Anh, thiếu 37 người. Đối với môn Tin học lớp 3 là 109 tiết, cần 5 GV. 

Tuy nhiên, trên thực tế, thành phố có địa bàn rộng, số GV hợp đồng của 1 đơn vị (nếu không tổ chức dạy học tự chọn môn Tin học cho khối 4 và khối 5) không đủ định mức lao động trên tháng theo quy định, không thu hút được người lao động gắn bó với công việc.

Để khắc phục tình trạng trên, theo bà Nguyễn Thị Lượng, Trưởng phòng Giáo dục TP. Phổ Yên: Phòng Giáo dục đã duyệt kỹ kế hoạch hợp đồng thuê khoán GV với từng trường, tính theo số tiết, số lớp. Từ đó, chỉ đạo các trường điều chỉnh, bố trí GV hợp lý. Chúng tôi cũng chỉ đạo các trường tiểu học sử dụng GV có chuyên môn Tin học để hợp đồng khoán theo định mức; tăng cường sử dụng GV Toán - Tin cấp THCS dạy liên trường trên cùng địa bàn. Với môn Tiếng Anh, Phòng giao nhiệm vụ cho các trường tiểu học, THCS trên cùng một địa bàn thống nhất về thời khoá biểu để vừa động viên, vừa giao nhiệm vụ cho GV cấp THCS dạy tại các trường tiểu học; động viên GV dạy môn Tiếng Anh tiểu học dạy vượt giờ bằng nguồn kinh phí khoán được giao…

Mặc dù phải sử dụng những giải pháp tình thế, song nhìn chung các cơ sở giáo dục đã khắc phục kịp thời với việc thiếu GV. Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục được giao bổ sung 1.157 biên chế, trong đó cấp tiểu học là 423 chỉ tiêu. Đây là điều kiện tốt nhất để các địa phương tuyển dụng bù đắp cho những bộ môn có ít hoặc chưa có GV để thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.