Tháng 1-2023, xử lý 1.234 sự cố tấn công mạng vào hệ thống tại Việt Nam

Theo HNMO 09:51, 07/02/2023

Theo thống kê, số cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam đã được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xử lý trong tháng 1-2023 là 1.234 cuộc. Số lượng thống kê trước đó của NCSC cho thấy, số lượng sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong cùng kỳ năm 2022 là 1.383 và trong tháng liền kề trước đó (tháng 12-2022) là 982.

Giám đốc Kỹ thuật NCS Vũ Ngọc Sơn phân tích, việc tháng 1 năm nay tiếp tục có số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam gây ra sự cố tăng cao hơn so với tháng trước đó là do đây là khoảng thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây vốn là khoảng thời gian mà các nhóm tội phạm mạng thường gia tăng hoạt động tấn công mạng, phát tán mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của các cá nhân và tổ chức.

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam; đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh. Đồng thời, tiếp tục có các văn bản cảnh báo rộng rãi, đôn đốc việc rà soát điểm yếu lỗ hổng, dấu hiệu tấn công mạng.