Telegram bổ sung tính năng biên dịch trực tiếp tin nhắn

Theo HNMO 11:15, 06/02/2023

Mạng xã hội với hơn 700 triệu người dùng hằng ngày vừa bổ sung loạt tính năng mới trong lần cập nhật ứng dụng đầu tiên của năm 2023. 

Telegram hiện có hơn 700 triệu người dùng hằng ngày trên toàn cầu, và cũng rất phổ biến tại Việt Nam.
Telegram hiện có hơn 700 triệu người dùng hằng ngày trên toàn cầu, và cũng rất phổ biến tại Việt Nam.

Trong đó, món mi đáng chú ý nht là kh năng dch trc tiếp các tin nhn, nhm to điu kin thun li cho vic trao đổi gia nhng người dùng không tương đồng ngôn ng. Khi nhn được tin nhn ngôn ng khác vi ngôn ng mc định đang s dng, người dùng s thy mt thanh công c dch thut xut hin trên ca s hi thoi, và có th nhn vào đó để nhanh chóng hiu ni dung truyn ti. 

Đáng chú, nếu là người dùng gói nâng cp Premium ca Telegram, cơ chế dch thut s kh dng ngay c trong các phòng chat hoc các kênh ni dung. Trong mt s ví d minh ho đưa ra, Telegram cũng nhn mnh ti tính hu ích ca cơ chế mi này khi người dùng lên kế hoch cho các chuyến du lch qua nhiu quc gia. 

Thanh công cụ dịch thuật sẽ xuất hiện mỗi khi người dùng nhận tin nhắn ở ngôn ngữ lạ.
Thanh công cụ dịch thuật sẽ xuất hiện mỗi khi người dùng nhận tin nhắn ở ngôn ngữ "lạ".

Bên cnh tính năng dch thut, Telegram đã cho phép tt c người dùng s dng các tem dán (sticker) và biu tượng cm xúc (emoji) để làm hình nh đại din, thm chí là cho các bn bè trong mng lưới kết ni ca mình. Ngoài ra, vic truy xut các tem dán và biu tượng cm xúc gi đây cũng d dàng hơn, khi cho phép sp xếp theo tng ch mc c th. Telegram cũng b sung thêm nhiu biu tượng tương tác mi và 10 gói biu tượng cm xúc trong ln cp nht này. 

Mt thay đổi quan trng khác là nhng điu chnh liên quan ti giao din người dùng, như công c biu đồ cho phép theo dõi lưu lượng d liu Telegram s dng qua kết ni Wifi và mng vin thông. Người dùng cũng đã có th kim soát cơ chế lưu các ni dung đa phương tin t internet, nhm hn chế vic ùn b nh trong ca đin thoi. 

Hin ti, bn cp nht mi ca Telegram đã bt đầu được cung cp ti người dùng trên khp thế gii.