Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao ở Phú Bình

Vi Vân 16:51, 23/11/2022

Trong hai ngày (22 và 23-11), Đoàn thẩm định nông thôn mới (NTM) của tỉnh làm việc với 4 xã thuộc huyện Phú Bình, gồm: Dương Thành, Xuân Phương, Tân Khánh và Úc Kỳ để thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.

Đoàn thẩm định tham quan mô hình sản xuất tương Hương Dân, ở xóm Nam 1, xã Úc Kỳ.
Đoàn thẩm định của tỉnh đi thực tế tại mô hình sản xuất tương ở xóm Nam 1, xã Úc Kỳ.

Tại các địa phương, sau khi nghe lãnh đạo các xã báo cáo kết quả xây dựng NTM nâng cao, thành viên Đoàn thẩm định đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ (đảm bảo đầy đủ, chi tiết, khoa học…), kết quả xây dựng NTM nâng cao tại các địa bàn trong thời gian qua.

Theo đó, qua tiến hành chấm điểm đối với các tiêu chuẩn thuộc 19 tiêu chí xã NTM nâng cao, cả 4 xã Dương Thành, Xuân Phương, Tân Khánh và Úc Kỳ đều cơ bản đạt. Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí đạt "non" so với quy định của Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025, như: môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất…

Căn cứ kết quả thực tế, Đoàn thẩm định yêu cầu 4 địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tập trung củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí; báo cáo và trình Hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét, công nhận NTM nâng cao đối với các xã trên.

Trước đó, năm 2021, Tân Đức là xã đầu tiên và duy nhất của huyện Phú Bình được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt tiêu chí huyện NTM trong năm 2022, Phú Bình phải có ít nhất 10% số xã (tương đương 2 xã) đạt NTM nâng cao.