Giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về y tế

Thu Hằng 15:36, 09/06/2023

Ngày 9-6, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, dự Hội nghị giám sát do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì về tình hình và kết quả triển khai thực hiện một số nghị quyết (NQ) của HĐND tỉnh trong lĩnh vực y tế.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Thúy Nga phát biểu tại Hội nghị giám sát.
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Thúy Nga phát biểu tại Hội nghị giám sát.

Theo đó, có 2 NQ được HĐND tỉnh ban hành ngày 18/8/2021 đang được ngành Y tế triển khai thực hiện, gồm: NQ số 156/NQ-HĐND về thông qua Chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và NQ số 157/NQ-HĐND về thông qua Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo đánh giá của Sở Y tế cho thấy, trong số 13 nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể được đưa ra trong mỗi NQ, một số chỉ tiêu đã đạt (thậm chí đạt cao) và một số chỉ tiêu gần đạt mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn, bất cập, cần sự thay đổi cả về cơ chế, chính sách cũng như sự nỗ lực, quyết tâm hơn nữa của toàn ngành. Đáng chú ý là tình trạng khó tuyển bác sĩ về làm việc tại trạm y tế cấp xã và một số chuyên khoa đặc thù như tâm thần, lao, pháp y; cơ sở vật chất của một số cơ sở y tế chưa được đầu tư tương xứng; có thời điểm bị gián đoạn cung ứng một số loại thuốc...

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, lãnh đạo một số đơn vị còn tư tưởng trông chờ, lúng túng trong triển khai; dữ liệu còn phân tán, chưa tích hợp, thiếu kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin y tế; hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực về công nghệ thông tin còn thiếu…

Các thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị Sở Y tế làm rõ thêm một số vấn đề liên quan, như: Tình hình thực hiện tự chủ của 8 cơ sở y tế; việc thực hiện thanh toán, sử dụng dịch vụ trong danh mục bảo hiểm y tế; tình trạng và số lượng bác sĩ, nhân viên y tế bỏ việc, chuyển công tác, dịch chuyển sang cơ sở y tế tư nhân…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Thúy Nga đề nghị ngành Y tế rà soát hệ thống văn bản pháp luật, kịp thời tham mưu với HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện các NQ. Đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan đến cơ chế, chính sách, xác định vị trí việc làm và lộ trình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế…


Từ khóa:

giám sát

nghị quyết

y tế