Phiên họp thứ 23 UBND tỉnh: Thảo luận, cho ý kiến vào 36 báo cáo, tờ trình

Thu Hằng – Trường Sơn 15:25, 08/06/2023

Ngày 8-6, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 23 UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; cho ý kiến vào một số nội dung báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng chủ trì Phiên họp.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng chủ trì Phiên họp.

Tại Phiên họp, đại diện các sở, ban, ngành có nhiều ý kiến đóng góp vào 36 báo cáo, tờ trình, tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Bên cạnh phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến việc thực hiện những chỉ tiêu chính đạt thấp, các ý kiến còn đề xuất một số giải pháp cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới, như: Sớm tháo gỡ về cơ chế, chính sách cho một số doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, vì có những đơn vị đã nộp đủ tiền cho cả trữ lượng được cấp, nhưng lại chỉ được phép khai thác một phần. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước để sớm thực hiện đấu giá đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị, giúp tăng thu cho ngân sách nhà nước. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2025 đối với một số dự án do cấp huyện, xã làm chủ đầu tư. Các huyện, thành khẩn trương trình kế hoạch sử dụng đất để tỉnh xem xét, thông qua, tạo cơ sở thu hút các nguồn lực đầu tư…

 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, làm rõ thêm một số nội dung.
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, làm rõ thêm một số nội dung.

Theo dự thảo báo cáo tại Phiên họp, tình hình kinh tế - xã hội quý II/2023 trên địa bàn diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn ước đạt 5,17% (kế hoạch là 8%); giá trị sản xuất công nghiệp đạt 405 nghìn tỷ đồng, bằng 39,69% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 14,07 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ, bằng 40,44% kế hoạch năm; thu ngân sách nhà nước ước đạt 8,273 tỷ đồng, bằng 41,4% năm dự toán tỉnh giao; giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản ước đạt 8.102 tỷ đồng, bằng 51,27% kế hoạch năm…

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, làm rõ thêm một số nội dung.
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, làm rõ thêm một số nội dung.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023, cả nước nói chung, Thái Nguyên nói riêng sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, do chịu ảnh hưởng từ tình hình thế giới. Nhiều DN, nhất là DN có hoạt động xuất nhập khẩu gặp khó khăn do thiếu đơn hàng. Thực tế này cần mỗi thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao ý thức, trách nhiệm, tư duy, năng lực trong công việc. Tránh tuyệt đối việc “chùn lại”, chậm chễ, thiếu trách nhiệm như đang có hiện tượng ở một số vụ việc, một số địa phương, sở ngành thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhắc lại việc chậm vào cuộc khắc phục sự cố sạt lở ở đèo So trên Quốc lộ 3C thuộc địa bàn huyện Định Hóa để rút kinh nghiệm chung cho các địa phương, sở, ban, ngành. Nếu cứ thực hiện công việc rập khuôn, máy móc, chờ xin ý kiến theo từng bước tuần tự… đối với những công việc cần xử lý ngay thì sẽ bị chậm và làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH.

Đối với kế hoạch sử dụng đất của các địa phương, đồng chí yêu cầu chậm nhất trước ngày 30-7, tất cả các huyện, thành đều phải hoàn thành, nộp về tỉnh. Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của từng số liệu và thời gian thực hiện…

Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.
Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Về một số nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh chưa được cho ý kiến tại Phiên họp này, các sở, ngành được giao nhiệm vụ tham mưu cần khẩn trương hoàn thiện để trung tuần tháng 6, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức phiên họp xem xét, cho ý kiến.