Cơ bản giải quyết xong số học viên lái xe “tồn” từ năm 2022

Dương Hưng 17:16, 07/06/2023

Trong tháng 6 này, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên sẽ tổ chức 6 đợt sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô đối với hơn 1.140 học viên đủ điều kiện.

Các học viên lái xe ô tô của Phân hiệu Đào tạo Việt Bắc (Trường Cao đẳng Than - Khoáng sát Việt Năm) học phần mềm mô phỏng trên máy tính.
Học viên tại Phân hiệu Đào tạo Việt Bắc (Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam) thực hành trên phần mềm mô phỏng tình huống giao thông.

Đây là những học viên học lái xe ô tô từ tháng 8 đến tháng 12/2022 tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh. Các học viên sẽ được sát hạch tại Trung tâm sát hạch Quân khu 1; Trung tâm sát hạch loại 2, Phân hiệu Đào tạo Việt Bắc (Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam) và Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà.

Trước đó, trong tháng 5/2023 đã có gần 850 học viên tham gia sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải, sau các đợt sát hạch trong tháng 5 và tháng 6/2023, Thái Nguyên sẽ cơ bản giải quyết xong số học viên “tồn” lại từ năm 2022.

Sau đó, trong tháng 7, Sở Giao thông Vận tải sẽ bắt đầu tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô cho các học viên học từ đầu năm 2023 đến nay có đủ điều kiện để sát hạch.