Phối hợp nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách

Hạ Liên 18:40, 06/06/2023

Chiều 6-6, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Thái Nguyên phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp số 10/CtrPH-MTTW-NHCSXH ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và NHCSXH. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Chi nhánh NHCSXH tỉnh ký Quy chế phối hợp với tại Hội nghị.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Chi nhánh NHCSXH tỉnh ký Quy chế phối hợp tại Hội nghị.

Theo đó, có 3 nội dung phối hợp chính bao gồm: Công tác tuyên truyền; triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng CSXH; vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng CSXH.

Chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng CSXH; kết quả hoạt động của NHCSXH trên địa bàn tỉnh. Huy động các nguồn lực cho “Quỹ vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH tỉnh thực hiện các chương trình tín dụng.

Cùng với đó là tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với các hoạt động tín dụng CSXH và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp tốt trong việc triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, tích cực vận động, kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ người nghèo…