Sẽ giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Thu Hằng 15:13, 07/06/2023

Ngày 7-6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 30 để cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Phiên họp. Dự Phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

 

Có 5 nội dung được thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp, gồm: Việc dừng thực hiện kế hoạch giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong xây dựng và quản lý các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh; dự thảo thông báo kết luận phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2023; dự thảo thông báo phân công thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIV; tờ trình và dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh; dự thảo kế hoạch triển khai chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận Phiên họp: Để có căn cứ giải trình với các cơ quan chức năng khi cần thiết về việc dừng thực hiện kế hoạch giám sát liên quan đến các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cần có biên bản về Phiên họp này, tập hợp các văn bản đề xuất của UBND tỉnh, các quyết định thanh tra của Bộ Xây dựng có liên quan... Sau khi Thanh tra Bộ Xây dựng có kết luận, căn cứ vào kiến nghị của đơn vị này và tình hình thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh sẽ giám sát nội dung khác để tránh chồng chéo.

Về thông báo kết luận phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2023 liên quan đến công tác kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022, đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát chặt chẽ các nội dung để ban hành kết luận. Trong đó, phần kiến nghị các cơ quan Trung ương phải nêu cụ thể, cả về cơ sở vật chất, cơ chế, chính sách, thiết chế, nghiệp vụ (sớm có trả lời khi cấp dưới xin ý kiến…). Qua đó cũng góp phần đồng hành, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn. Đồng thời cũng phải nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trong việc chấp hành quy định của pháp luật về tố tụng; quan tâm hơn đến việc phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh.

Đối với nội dung giám sát chuyên đề kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025, đồng chí đề nghị sẽ giám sát cả cấp tỉnh và cấp huyện, để thấy rõ “bức tranh” toàn tỉnh về vấn đề này…