Gần 69% ý kiến của cử tri đã được giải quyết, giải trình

Thu Hằng 18:44, 02/06/2023

Chiều 2-6, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, chủ trì cuộc họp với các thành viên Tổ chỉ đạo và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm kiểm điểm tiến độ và đề xuất phương án giải quyết ý kiến của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV và tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 84).

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ chỉ đạo và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã đề xuất nhiều phương án giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, có tổng số 119 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, sau kỳ họp thứ 10 và tại Nghị quyết số 84. Trong đó có 96 nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, số còn lại thuộc thẩm quyền của Trung ương và cấp huyện. 

Các ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực, như: Việc thực hiện các dự án đầu tư; giải quyết tranh chấp đất đai; tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tình trạng khai thác cát sỏi gây sạt lở ruộng canh tác ở một số khu vực; quan tâm mở rộng đường giao thông, xây dựng hệ thống thoát nước trên một số tuyến đường…

Tính đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết hoặc giải trình và thông tin đến cử tri được 66/96 ý kiến, kiến nghị (đạt 68,75%), số còn lại đang tiếp tục được giải quyết.

Căn cứ báo cáo và phương án giải quyết của các sở, ngành, địa phương liên quan được nêu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến yêu cầu chuyển biểu đối với một số nội dung đã giải quyết sang biểu đang giải quyết hoặc giải trình, thông tin đến cử tri và ngược lại.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, nâng cao trách nhiệm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo tiến độ cụ thể; báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc để UBND tỉnh nắm bắt, chỉ đạo. Qua đó giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.