Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương khảo sát tại Định Hoá

Việt Dũng 22:25, 01/06/2023

Chiều 1-6, Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương do đồng chí Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng, làm Trưởng đoàn có buổi khảo sát tại huyện Định Hóa về triển khai Đề án xây dựng Định Hóa trở thành huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2023.

Đoàn công tác khảo sát tại Hợp tác xã Nông sản Phú Hội, xã Sơn Phú (Định Hoá).
Đoàn công tác khảo sát tại Hợp tác xã Nông sản Phú Hội, xã Sơn Phú (Định Hoá).

Theo Đề án, huyện Định Hóa phấn đấu đến hết năm 2023 có 100% xã đạt chuẩn NTM; 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thị trấn Chợ Chu được công nhận là đô thị văn minh; đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Tính đến thời điểm này, huyện Định Hoá đã có 16/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đăng kí về đích NTM năm 2023 đã đạt từ 13-15 tiêu chí; còn lại 3 xã NTM nâng cao đã đạt từ 14-16 tiêu chí; thị trấn Chợ Chu hiện đạt 5/9 tiêu chí đô thị văn minh; huyện đã đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM.

Đồng chí Ngô Trường Sơn đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Định Hóa sau hơn 10 năm, nhất là những nỗ lực từ khi triển khai thực hiện Đề án đến nay. Đồng chí mong muốn huyện tiếp tục phát huy tốt các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án; tập trung tạo điểm nhấn cho du lịch của địa phương, nâng cao vai trò của các hợp tác xã, hỗ trợ những mô hình cho giá trị kinh tế cao… Văn phòng Điều phối NTM Trung ương sẽ hỗ trợ huyện hoàn thành mục tiêu của Đề án.

Trước đó, Đoàn khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế, hợp tác xã tại xã Phú Đình, xã Sơn Phú, Tân Dương, Nhà trưng bày, đón tiếp ATK Định Hóa tại xã Trung Hội…