Đại đoàn kết - sức mạnh tạo nên thành công

Sông Hương 17:54, 20/05/2023

Những năm qua, kế thừa kinh nghiệm, thành quả trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hướng dẫn của MTTQ cấp trên, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con khu dân cư xóm Vang, xã Liên Minh (Võ Nhai). Ảnh: T.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của bà con khu dân cư xóm Vang, xã Liên Minh (Võ Nhai). Ảnh: T.L

Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Nhiều năm qua, với vai trò tập hợp, dẫn dắt quần chúng, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cụ thể, trong 3 năm (từ năm 2020 đến 2022), trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đồng thuận chung sức của nhân dân và huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch với tổng kinh phí vận động đạt trên 70 tỷ đồng.

Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí đối ứng. Nhờ đó, đến nay 108 xã trên địa bàn tỉnh đã về đích nông thôn mới, nhiều xã đang thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước được triển khai theo hướng phát huy vai trò tự quản của nhân dân. Từ năm 2020 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì, phối hợp với MTTQ các huyện, thành phố xây dựng được 54 mô hình tự quản thuộc các lĩnh vực. Hiện nay, mỗi xã trên địa bàn tỉnh có ít nhất 1 khu dân cư xây dựng mô hình tự quản hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Cùng với đó, ủy ban MTTQ cấp xã đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng được 407 mô hình thuộc các lĩnh vực; phối hợp với các hội, đoàn thể xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp của Hội Nông dân; mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở địa bàn dân cư của Hội Người cao tuổi...

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đến nay, xã Tiên Hội (Đại Từ) đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Trong ảnh: Cán bộ, nhân dân xã Tiên Hội chung tay làm đẹp cảnh quan.

Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, MTTQ các cấp vận động nhân dân giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa... Cùng với đó, hướng dẫn các khu dân cư xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, như: Mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu, tiếng hát Soọng Cô ở xóm Na Quán, xã Nam Hòa (Đồng Hỷ); mô hình câu lạc bộ văn hóa dân gian truyền thống và mô hình câu lạc bộ xây dựng đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số ở xã Phú Đình (Định Hóa)…

Các hoạt động vì người nghèo như phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tháng cao điểm vì người nghèo” thường xuyên được MTTQ các cấp quan tâm triển khai với nhiều cách làm sáng tạo. Năm 2022, MTTQ các cấp đã phối hợp vận động, huy động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được 161 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.176 ngôi nhà cho các hộ nghèo; hỗ trợ vốn sản xuất; hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết...

Thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo" năm 2023, MTTQ các cấp đã vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ được gần 40 tỷ đồng dành để tặng quà các hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán và thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo tại địa phương.

Ủy ban MTTQ các cấp cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân thực hiện việc di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Các chủ trương trên đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện hiệu quả các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, trọng tâm là CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".