Phú Bình: Thu ngân sách về đích sớm 

Phan Trang 09:15, 17/11/2023

Tính đến cuối tháng 10-2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Bình đã đạt gần 460 tỷ đồng, vượt 2% so với dự toán cả năm được tỉnh giao. Để có được kết quả này, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu.

Người dân huyện Phú Bình đến cơ quan Thuế nộp lệ phí trước bạ điện tử.
Người dân huyện Phú Bình đến cơ quan Thuế nộp lệ phí trước bạ điện tử.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nhiều chỉ tiêu thu thuế trong năm 2023 được xác định sẽ gặp khó khăn, do các chính sách về giảm thuế giá trị gia tăng 2%; giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước; giảm tiền thuê đất; giãn nộp thuế... Bên cạnh khó khăn về chính sách, năm nay, thị trường bất động sản khá trầm lắng, ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển đổi bất động sản, tiền sử dụng đất.

Trước thực tế đó, trên cơ sở rà soát, phân tích các nguồn thu và căn cứ dự toán tỉnh giao, UBND huyện Phú Bình đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn quyết liệt triển khai giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Trong đó, giải pháp trọng tâm là quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất. Bởi lẽ đây là chỉ tiêu thu được giao cao nhất và có khả năng để khai thác. 

Huyện đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan chủ động thực hiện và phối hợp với các xã, thị trấn, các sở, ngành của tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết và thực hiện đấu giá, đấu thầu các khu dân cư, khu đô thị; thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xác định phương án tài chính đảm bảo kế hoạch để thu tiền sử dụng đất, thuê đất.

Thời gian qua, UBND huyện đã tiến hành đấu thầu, đấu giá lựa chọn nhà đầu tư và giải phóng mặt bằng đối với 12 dự án khu dân cư, khu đô thị. Trong đó có 3 dự án đã được giao đất và nộp ngân sách gần 300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đề nghị Chi cục thuế khu vực Phổ Yên - Phú Bình thường xuyên rà soát, theo dõi và tập trung khai thác các nguồn thu có tiềm năng để bù đắp cho những sắc thuế không có nhiều dư địa để khai thác. 

Ông Phạm Duy Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Phổ Yên - Phú Bình, cho biết: Do thời gian qua, huyện Phú Bình triển khai nhiều dự án thu hồi đất lúa nên chúng tôi đã tập trung khai thác thu tiền bảo vệ và phát triển loại đất này. Đồng thời, đấu tranh khai thác đối với những nguồn thu khó quản lý, như hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. 

Ngoài ra, trên cơ sở nắm bắt thông tin về các dự án đầu tư xây dựng đã được giao đất, Đội thu thuế liên xã, thị trấn của Chi cục sẽ thường xuyên liên hệ, trao đổi với chủ đầu tư để đôn đốc, tuyên truyền chấp hành nộp thuế đúng quy định.

Với sự vào cuộc quyết liệt như vậy, đến nay, phần lớn các nguồn thu của huyện Phú Bình đã và đang hoàn thành đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt dự toán cả năm được giao, như: Thu thuế, phí và lệ phí đạt trên 151,5 tỷ đồng, bằng 100,8% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất đạt trên 308 tỷ đồng, bằng 102,7%; thuê đất đạt trên 56,7 tỷ đồng, bằng 113,47%; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt trên 8,7 tỷ đồng, bằng 250,9%.

Bên cạnh những chỉ tiêu này, huyện Phú Bình hiện vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt và gặp khó khăn trong khai thác nguồn thu, như: Thu thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Do đó, trong thời gian còn lại của năm, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để khai thác hiệu quả các nguồn thu, quyết tâm hoàn thành những chỉ tiêu chưa đạt.

Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án để sớm hoàn thành thủ tục, tiến hành giao đất cho nhà đầu tư nhằm tăng nguồn thu từ đất, phấn đấu tăng thu ngân sách ở mức cao nhất...