Tăng cường công tác phát triển Đảng trong đoàn viên Công đoàn

Duy Phương 19:25, 16/11/2023

Chiều 16-11, Thành ủy Thái Nguyên và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị ký quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028 (ảnh).

 

Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên sẽ phối hợp trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chương trình công tác của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặc biệt là hai bên tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; lãnh đạo công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên Công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, làm cơ sở thành lập tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Hai đơn vị cũng phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Lãnh đạo Thành ủy Thái Nguyên và Liên đoàn Lao động tỉnh ký quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028.
Lãnh đạo Thành ủy Thái Nguyên và Liên đoàn Lao động tỉnh ký quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028.

Định kỳ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác và đề ra nội dung, xây dựng kế hoạch phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Trên địa bàn TP. Thái Nguyên hiện có khoảng 16 nghìn đoàn viên công đoàn, chiếm 10% trong tổng số công đoàn viên của toàn tỉnh. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và TP. Thái Nguyên đã tăng cường công tác phối hợp trên các lĩnh vực liên quan đến sản xuất, đời sống, việc làm của công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn.