Quán triệt các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Linh Lan 14:10, 16/11/2023

Ngày 16-11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến điểm cầu các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thái Nguyên.
Các đại biểu dự tại điểm cầu Thái Nguyên.

Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ, ban tổ chức các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung về: Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập”; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Các quy định, nội dung quán triệt lần này tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình triển khai cần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm.

Ngay sau Hội nghị, Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng sớm tổ chức quán triệt nội dung các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng nói trên, trên cơ sở nắm vững những nội dung mới, cơ bản để vận dụng, triển khai thực hiện thống nhất và đạt kết quả cao ở địa phương, đơn vị.